Op 18 maart 1843 kocht Klaas Stuivinga (oud molenaar te Eenrum en Leens) van jonkheer Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tot Wehe den Hoorn een stuk grond, ter grootte van 1 bunder, 16 roeden en 20 ellen, gelegen aan de weg van Wehe den Hoorn naar Leens. De koopsom was fl. 600,-. Deze grond hoorde bij de borg “Starkenborgh” ook “Borgweer” genoemd, gebouwd omstreeks 1650. De borg was een groot vierkant gebouw van twee verdiepingen met ruim aangelegde tuinen, hoven, grachten en singels en een lange oprijlaan (nu het fietspad). Veel geslachten Van Starkenborgh hebben op deze borg, die in 1831 werd afgebroken, gewoond. Aan het eind van het fietspad is het oude terrein van de borg bewaard gebleven.

Klaas Stuivinga liet Borgweer bouwen (1843) en begon een boomkwekerij. Waarschijnlijk speelde zijn schoonvader, Ds. Uilkens uit Eenrum een belangrijke rol. Deze Ds. Uilkens was niet alleen preekheer, maar ook hoogleraar in de landbouwkunde, met een enorme belangstelling voor bomen. Erg lang heeft Stuivinga niet van zijn nieuwe boerderij/kwekerij kunnen genieten, want in 1847 overleed hij. In 1848 werd Borgweer verkocht aan Freerk de Vries, deurwaarder en landeigenaar te Obergum. Hij betaalde fl. 1450,-- Verschillende families hebben op Borgweer gewoond, o.a. fam. Van Oosten en Bolt.

Het huis werd in 2002 gerestaureerd, door fam. C.H. Noordhuis. Ook de parktuin (ontworpen door K.T. Noordhuis) werd in dat jaar aangelegd.